Likeship.me – Tradisi barikan, tradisi yang telah dilakukan oleh masyarakat karimunjawa turun temurun.Barikan sendiri tradisi yang dimaknai sebagai wujud syukur masyarakat karimunjawa atas hasil bumi dan laut.

Tumpeng Raksasa Ramaikan Tradisi Barikan Di Karimunjawa

Barikan dilaksanakan malam Jum’at Wage dalam penanggalan Jawa, (5/11).Semua masyarakat dari anak kecil sampai orang dewasa berkumpul di perempatan desa.

Ribuan warga berkumpul yang kebanyakan didominasi oleh ibu-ibu.Ibu-ibu kenakan bawahan kain sarung dan membawa buceng (tumpeng kecil dari nasi kuning), berkumpul dari empat penjuru jalan.

Ada sembilan tumpeng raksasa disiapkan, tumpeng-tumpeng tersebut akan menjadi rebutan warga.Tetapi sebelumnya tumpeng tersebut diarak warga ke alun alun.Ada satu tumpeng lagi yang dilarung ketengah laut.

Dengan adanya Tradisi Barikan ini diharapkan kebudayaan masyarakat Karimunjawa ini dapat menjadi alternatif andalan pariwisata Karimunjawa selain wisata alam yang indahnya.

Tradisi Barikan ini juga dilakukan untuk menyambut musim baratan yang sebentar lagi tiba.Dan juga diharapkan masyarakat karimunjawa selalu diberikan keselamatan dan limpahan rejeki.